Extinderea Liceului Teoretic Dr Lind (proiect educațional)

Această şcoală îşi are începutul în anul 2001, când a primit autorizaţia de funcţionare din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, pentru ciclul primar. Ea  s-a înfiinţat ca urmare a efortului realizat de Centrul de Sănătate şi Medicină Preventivă Herghelia de a asigura un învăţământ de calitate care să contribuie la o dezvoltare echilibrată a copiilor din această zonă rurală. Acest efort a fost apreciat în mod deosebit de o familie de pacienţi din SUA, veniți la tratament – Dr. Andrew şi Edith Lind. Dat fiind debutul modest al şcolii şi accesul oarecum anevoios, mai ales pe timp de iarnă, dânşii au hotărât să sponsorizeze construcţia unei şcoli tot în această zonă rurală, dar cu o locaţie care să asigure un acces uşor precum şi posibilităţi de dezvoltare. Școala are un impact pozitiv in societate având elevi de la mai multe confesiuni religioase. Părinți aleg această școală pentru atmosfera liniștită, siguranța copiilor, si învățăturile creștine de care au parte aici.

În anul şcolar actual avem 169  elevi de la grădiniță până la clasa a 12-a. Avem 22 de clase, din care 8 la secția maghiara. Liceul are profil real, specializarea științe ale naturii.

Realizările de anul acesta (2020) sunt – amenajarea a 2 săli clase, teren de fitness afară, renovarea scărilor exterioare,  dotarea claselor pentru păstrarea distanțării. De asemenea, anul acesta am avut 2 vizite din partea ARACIP-ului, în luna iunie în vederea autorizării nivelului gimnazial maghiar și în luna octombrie în vederea acreditarii grădiniței. Datorită numărului mare de elevi se impune construirea a încă trei săli de clasă în campusul școlii.