Despre noi

Asociația pentru Suport și Inițiativă din România funcționează de peste două decenii pentru a promova și a susține financiar diverse proiecte de pe teritoriul țării (ocazional au fost sponsorizate proiecte și în afara granițelor românești). Acestea sunt grupate în patru categorii: proiecte evanghelistice, proiecte educaționale, proiecte  sociale și proiecte medicale.

Scurt istoric al asociaţiei:  Asociaţia pentru Suport şi Iniţiativă din România (ASI) este o organizaţie non-profit, independentă, apolitică, obştească, neguvernamentală, umanitară şi caritabilă, care îi reuneşte pe membrii ei pe baza liberului consimţământ, fără nici o discriminare privind ramurile de activitate economică, poziţie socială sau naţionalitate. Ea a fost înfiinţată în data de 21 decembrie 1997, în localitatea Nazna, judeţul Mureş. La Adunarea Generală de Constituire au participat 45 de oameni de afaceri adventişti din toată ţara. Iniţial,  asociaţia a funcționat sub numele de SCOAR (Societatea Creştină a Oamenilor de Afaceri). În anul 2005, asociația a luat denumirea de ASI România și s-a afiliat la organizaţia ASI Europa.

Adventist-laymen’s Services & Industries (ASI)  – în traducere liberă , Asociația Adventistă  a Laicilor Implicați în Servicii și Industrii  – este o organizație de membri adventiști laici care doresc să se implice activ și cu entuziasm în misiunea mondială a bisericii. Acest grup unic și divers de aproximativ 1.000 de membri în Europa este compus din proprietari de afaceri, profesioniști particulari,  instituții adventiste care se autosusțin … Pe scurt, membri ASI sunt adventiști din toate domeniile de activitate, dedicați în susținerea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și a programelor sale care includ sănătatea, educația, evanghelizarea, servicii sociale, servicii pentru susținerea și promovarea familiei și proiecte speciale. Istoria ASI își are rădăcinile în Colegiul Madison – o instituție adventistă de educație care se autoîntreținea – înființat în 1904 lângă Nashville, Tennessee de către E.A. Sutherland și Percy Megan, doi pionieri adventiști de marcă. Pe măsură ce s-a extins, Colegiul a început să planteze școli și instituții satelit în toată țara (SUA). În anul 1947 aceste entități au format Association of Seventh-day Adventist Self-Supporting Institutions – în traducere liberă, Asociația Instituțiilor Adventiste de Ziua a Șaptea care se autosusțin, sau ASI. În anii care au urmat ASI a ajuns să aibă membri din rândul antreprenorilor, diverși profesioniști și oameni de afaceri. Astfel, în 1979, organizația care își are leagănul în Statele Unite ale Americii și-a schimbat denumirea pentru a reflecta componența sa diversă.

Relația cu Biserica Adventista de Ziua a Saptea: ASI nu adună fonduri din zecime, în acest sens existând o declaraţie scrisă. Asociația are un protocol de colaborare cu conducerea Bisericii Adventiste din România în care se specifică faptul că trezorierul Uniunii de Conferinţe este membru cu drepturi depline în Consiliul de Administraţie ASI, iar preşedintele ASI este membru în comitetul Uniunii de Conferinţe.

Organizarea: ASI România are actualmente peste 100 de membri și  funcţionează sub următoarea componenţă: Adunarea Generală, Consiliul de Administraţie, Biroul Executiv, Comisia pentru evaluarea proiectelor şi Comisia pentru monitorizarea implementării proiectelor.

La data constituirii asociației Consiliul de Administrație ASI a fost format din următoarele persoane – președinte: Bența Remus, membri: Agrigoroaiei Ionel, Bențe Lazăr, Blénessy Adalbert, Bota Vasile, Olteanu Viorel, Pițurlea Daniel, Rusu Petru, Soó Ștefan, Suciu Ioan Cornel, Turtoi Nicolae. În prezent, din Consiliul de Administrație ASI fac parte – președinte: Bența Remus, membri: reprezentantul Uniunii de Conferințe, Agrigoroaiei Ionel, Bența Aurel Remus, Burduloi Valentin, Iosif Dorinel, Mohora Ioan, Palada Dumitru, Pițurlea Daniel, Preda Cristinel, Popa Alin, Felei Gabriel, Soare Cornel.

În filosofia ASI, Preşedintele, Consiliul de Administraţie, Biroul Executiv, Comisiile, nu sunt retribuiţi, singura retribuţie fiind pentru secretarul ASI, susţinută din cotizaţiile membrilor. Sumele adunate cu ocazia întâlnirilor din cadrul Convenţiilor anuale, cât şi cele ocazionale, sunt direcţionate pentru susţinerea proiectelor.

În fiecare an ASI România organizează convenţii naționale care au ca scop reunirea membrilor şi simpatizanţilor ei, promovarea ţintelor şi principiilor ei în cadrul bisericii, anunţarea proiectelor aprobate pentru finanţare în anul următor şi strângerea fondurilor necesare. Convențiile ASI sunt ocazii festive, desfășurate în Sabat, care adună câteva sute de persoane (1000 la Convenția din 2015). Uneori acestea debutează cu seminarii pe diferite teme de interes, vineri dimineața. Programul continuă, vineri seara, cu rapoarte și experiențe ale proiectelor finanțate, anunțarea proiectelor propuse pentru finanțare, sâmbătă dimineața și, nu în ultimul rând, prezentarea mesajelor biblice de către invitatul special, pe tot parcursul Sabatului. Evenimentul se încheie de fiecare dată, în mod festiv, cu un concert de muzică creștină, susținut de către soliști, grupuri și coruri de profesioniști.

Suma totală oferită de ASI România în cei peste 20 de ani de activitate (1998 – 2018) pentru sponsorizarea unui număr de 328 de proiecte  – unele din ele la aceleași obiective mai mulți ani la rând – a fost de 3.182.581 Euro.

https://www.youtube.com/watch?v=FbXlmNfEOPY