Educație în vreme și de pandemie, Asociația Șansa Ta (proiect educațional)

Proiectul funcționează din martie 2020, la Centrul Social pentru Copii Șansa Ta, situat în comuna Bîlciuresti, judetul Dâmbovița. Centrul  reprezintă o formă de suport activ acordat copiilor ce provin din familii defavorizate,  orfani, cu dizabilități, a căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime. Asociația asigură  asistență și protecție socială, asistență psihologică, consiliere familială, asistență și îngrijire medicală, educație școlară.

Se  oferă copiilor numeroase oportunități de învățare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, care sunt planificate de personalul de specialitate și se desfasoară în conformitate cu programa școlară a Ministerului Educației. Igiena și îngrijirea personală este atent monitorizată și au loc evaluări medicale periodice și în situații de urgentă. Sunt monitorizate atent elementele ce țin de nutriție și dietă. Sunt asigurate materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru fiecare copil, ținându-se cont de particularitațile acestuia.

Centrul  ofera părinților consiliere și sprijin la cerere sau ori de câte ori consideră personalul de specialitate că este în beneficiul copilului și  a familiei sale. Consilierea psihologică presupune identificarea situațiilor de risc, a unor momente dificile din viața copilului sau a familiei acestuia și intervenția în baza unui program personalizat și a unei fișe psihologice. Centrul  ofera copiilor activități recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de învățare și cele de relaxare și joc. Personalul educațional elaborează programul activitaților recreative și de socializare, inclusiv a perioadelor de somn și odihnă, ținând cont de preferințele și particularitățile fiecărui copil.