Proiect Dezvoltare instituțională, Universitatea Adventus (proiect educațional )

Scopul este studiul oportunităților de dezvoltare instituțională utilizând analiza SWAT, interviuri și chestionare pentru absolvenți și angajatori, analiza documentelor oficiale, a metodologiilor și a ghidurilor redactate de instituțiile centrale ce legiferează activitatea de inițiere de noi programe, procurarea de resurse umane și materiale necesare, alcătuirea documentelor necesare deschiderii de noi programe sau extensii.

În prima etapă se va face analiza oportunităților de dezvoltare instituțională prin inițierea de programe noi, în paralel cu prelungirea demersurilor de consolidare a programelor existente.  O a doua etapă presupune Utilizarea Analizei SWAT  pentru identificarea oportunităților de dezvoltare. Studierea documentelor oficiale, a metodologiilor și a ghidurilor redactate de instituțiile acreditate ce legiferează activitate de inițiere de noi programe va  constitui etapa a treia, când va vea loc și Finalizarea Raportului de evaluare internă instituțională și a Specializărilor Teologie și Asistență socială și depunerea actelor pentru Evaluarea externă. Toate aceste etape se vor finaliza la sfârșitul anului 2020.

Următoarele etape care se vor succeda în anul 2021 sunt: Alcătuirea și aplicarea unui chestionar adresat administratorilor instituțiilor angajatoare de absolvenți ai UA privind nevoia de forță de muncă calificată, Alcătuirea documentației pentru suplimentarea numărului de locuri la Specializarea PIPP, Realizarea de interviuri cu absolvenți ai UA, Prezentarea unui Raport în Consiliul de Administrație pentru revizuirea informațiilor disponibile înainte de demararea alcătuirii documentațiilor necesare pentru deschiderea programelor noi, Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

Etapa – Pregătirea resurselor umane selecționate pentru implicarea în noile programe – se va întinde până în iulie 2023, iar  -Pregătirea documentelor necesare dosarelor de autorizare a noilor programe –  până în iulie 2025.