Casa ADRA, cetate de scăpare pentru victime – proiect social

ADRA România implementează proiectul Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Victimelor Violenţei în Familie – Casa ADRA, începând din anul 2009. Obiectivul acestui proiect este reintegrarea socială a victimelor prin adăpost, hrană, consiliere socială, psihologică, asistență medicală de urgență, și îndrumare către un jurist. Anual, 84 de beneficiari, mame și copii, sunt găzduiți aici, iar 210 persoane sunt consiliate de către specialiștii centrului, și redirecționate către alte servicii sociale.

O revistă pentru fiecare – proiect social

Revista Împreună o primesc peste 3.600 de persoane cu dizabilități – 8 din cele 14 rubrici sunt scrise de acestea. De citit însă, o citesc mult mai multe: cei din casă, vecinii, prietenii, rudele, poștașii, chiar și directorul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, care o apreciază foarte mult. Revista se tipărește în 2.680 de exemplare tipărite + 939 în format electronic și se distribuie gratuit.

Centrul de Sănătate de la Codlea – proiect medical

Sanatoriul,  care se apropie de finalizare, își dorește creşterea nivelului de sănătate fizică şi psihică, socială şi moral-spirituală în România. Aici, se va practica o medicină care va pune accent pe schimbarea stilului de viață, pe promovarea sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate. Până la sfârșitul lunii iunie, anul viitor, când se preconizează deschiderea lui oficială, mai este nevoie de finisări și amenajări atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor.