Acreditare Grădinița cu program prelungit Emanuel (proiect educational)

Grădinița Adventistă cu Program Prelungit Emanuel a fost înființată în anul 2007, funcționând fără întrerupere în toată această perioadă, având în fiecare an școlar câte o grupă mixtă cu un număr mediu de 25 de copii pe an școlar. Până acum au absolvit peste 100 de copii, procentajul de inserție școlară fiind de 100%.

Interesul părinților din localitate față de oferta noastră educațională  a fost constant, în fiecare an adăugându-se copii pe măsură ce unii absolveau. Grădinița este un proiect misionar autentic, 99% dintre copii provenind din afara bisericii, părinții fiind foarte deschiși și participând mereu la serbările organizate în sala Bisericii Adventiste din Ocna Mureș. Anul acesta s-au depus eforturi deosebite pentru pregătirea evaluării în vederea acreditării, care ar oferi o șansă extraordinară pentru dezvoltarea și consolidarea acestui proiect.

Programul de dezvoltare IES, Respiro (proiect educațional)

Asociația Respiro este o asociație neguvernamentală și non-profit care are caobiectiv principal dezvoltarea socio-emoțională, intelectuală și spirituală a tinerilor cu vârste cuprinse între 15-30 de ani, aflați în situații de criză sau/ și dornici să se dezvolte.

Programul de dezvoltare IES (intelectual, emoțional, spiritual) presupune dezvoltarea conținutului și organizarea unei serii de grupuri de dezvoltare personală coordonate de psihologi creștini. Grupurile vor fi structurate pentru 10-12 întâlniri cu frecvența de o întâlnire pe săptămână. Întâlnirile vor dura 2:30- 3h și vor avea maxim 12 participanți. Acestea însumează 120 de sesiuni a câte 2,5-3h fiecare. Grupurile vor fi facilitate de un psiholog/ psihoterapeut creștin și un coterapeut. Vor fi concepute o serie de programe de lucru care să poată fi replicate și adaptate fiecărui grup, pe modelul expus mai jos.

Pentru fiecare temă abordată vor fi identificate și folosite o serie de instrumente de testare înainte de începerea grupului, în cursul sesiunilor și la final, astfel încât să se poată evalua progresul fiecărui participant în mod obiectiv: asertivitate; stimă de sine; spiritual (credință, valori personale, sensul vieții); sănătate și stil de viață; granițe/ limite sănătoase; relații (familie, prietenie și cuplu); carieră/ vocație ; autocunoaștere și identificarea resurselor personale; educație (dorința de perfecționare, de a obține o specializare); dezvoltarea creativității; comunicare; abilități de viață ( obiective de viață, organizare, administrarea finanțelor, administrarea timpului, organizare „autogospodărire” sau pregătirea pentru independență, luarea deciziilor etc); socio-emoțional (cunoașterea și exprimarea și gestionare propriilor emoții în relație cu ceilalți); sexualitate și intimitate.

Educație în vreme și de pandemie, Asociația Șansa Ta (proiect educațional)

Proiectul funcționează din martie 2020, la Centrul Social pentru Copii Șansa Ta, situat în comuna Bîlciuresti, judetul Dâmbovița. Centrul  reprezintă o formă de suport activ acordat copiilor ce provin din familii defavorizate,  orfani, cu dizabilități, a căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime. Asociația asigură  asistență și protecție socială, asistență psihologică, consiliere familială, asistență și îngrijire medicală, educație școlară.

Se  oferă copiilor numeroase oportunități de învățare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, care sunt planificate de personalul de specialitate și se desfasoară în conformitate cu programa școlară a Ministerului Educației. Igiena și îngrijirea personală este atent monitorizată și au loc evaluări medicale periodice și în situații de urgentă. Sunt monitorizate atent elementele ce țin de nutriție și dietă. Sunt asigurate materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru fiecare copil, ținându-se cont de particularitațile acestuia.

Centrul  ofera părinților consiliere și sprijin la cerere sau ori de câte ori consideră personalul de specialitate că este în beneficiul copilului și  a familiei sale. Consilierea psihologică presupune identificarea situațiilor de risc, a unor momente dificile din viața copilului sau a familiei acestuia și intervenția în baza unui program personalizat și a unei fișe psihologice. Centrul  ofera copiilor activități recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de învățare și cele de relaxare și joc. Personalul educațional elaborează programul activitaților recreative și de socializare, inclusiv a perioadelor de somn și odihnă, ținând cont de preferințele și particularitățile fiecărui copil.

Proiect Dezvoltare instituțională, Universitatea Adventus (proiect educațional )

Scopul este studiul oportunităților de dezvoltare instituțională utilizând analiza SWAT, interviuri și chestionare pentru absolvenți și angajatori, analiza documentelor oficiale, a metodologiilor și a ghidurilor redactate de instituțiile centrale ce legiferează activitatea de inițiere de noi programe, procurarea de resurse umane și materiale necesare, alcătuirea documentelor necesare deschiderii de noi programe sau extensii.

În prima etapă se va face analiza oportunităților de dezvoltare instituțională prin inițierea de programe noi, în paralel cu prelungirea demersurilor de consolidare a programelor existente.  O a doua etapă presupune Utilizarea Analizei SWAT  pentru identificarea oportunităților de dezvoltare. Studierea documentelor oficiale, a metodologiilor și a ghidurilor redactate de instituțiile acreditate ce legiferează activitate de inițiere de noi programe va  constitui etapa a treia, când va vea loc și Finalizarea Raportului de evaluare internă instituțională și a Specializărilor Teologie și Asistență socială și depunerea actelor pentru Evaluarea externă. Toate aceste etape se vor finaliza la sfârșitul anului 2020.

Următoarele etape care se vor succeda în anul 2021 sunt: Alcătuirea și aplicarea unui chestionar adresat administratorilor instituțiilor angajatoare de absolvenți ai UA privind nevoia de forță de muncă calificată, Alcătuirea documentației pentru suplimentarea numărului de locuri la Specializarea PIPP, Realizarea de interviuri cu absolvenți ai UA, Prezentarea unui Raport în Consiliul de Administrație pentru revizuirea informațiilor disponibile înainte de demararea alcătuirii documentațiilor necesare pentru deschiderea programelor noi, Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

Etapa – Pregătirea resurselor umane selecționate pentru implicarea în noile programe – se va întinde până în iulie 2023, iar  -Pregătirea documentelor necesare dosarelor de autorizare a noilor programe –  până în iulie 2025.

Reparații școală și programul Homeschooling (proiect educațional)

Transylvania International School și-a început activitatea educațională în anul școlar 2018-2019 cu 7 elevi, în ciclul primar. In prezent, cursurile se desfășoară la nivelurile de studiu preșcolar, primar și gimnazial, urmând ca, pe viitor, odată finalizată construcția, să deschidem și ciclul liceal.

În anul școlar 2020-2021 avem un efectiv de 65 de elevi – o grupă de grădiniță, întreg ciclul primar, clasa a -V-a și 13 cadre didactice. Predarea are loc în limba engleză, urmând Common Core State Standards, cu adaptare la Curriculum-ul Național. Transylvania International School primește acreditarea din partea NCPSA, organizație acreditatoare de școli private din SUA și de pe mapamond, fiind subordonată Departamentului de Educație din Statele Unite.

Proiectul TIS  a cunoscut o binecuvântată recunoaștere din partea comunității brașovene, având numeroase familii care își doresc să facă parte din această familie și, mai nou, o extindere națională prin proiectul TIS Guest Student and Beyond, în care avem înscriși 54 de elevi ce învață la distanță, în regim homeschooling.

Elevii înscriși în programul de învățământ la distanță sau homeschooling la TIS vor beneficia de o diplomă de studii emisă de către școală (acreditată de către National Council for Private School Accreditation) și vor putea participa la examenele SAT, la terminarea liceului. Dacă se dorește orientarea către un liceu în România, există posibilitatea transferului la sediul fizic din Brașov în an terminal.

Transylvania Internațional School are nevoie de câteva lucrări de renovare: reparația acoperișului școlii, reparația, amenajarea, mobilarea și dotarea a două clase de școală. De asemenea, echiparea cu table smart pentru școala online și cea normală.

Comuniunea prin muzică, Asociația Culturală Stroici (proiect educațional)

Obiectivul programului este dezvoltarea capacității de percepție și exprimare muzicală în actul de închinare și în viața de zi cu zi prin organizarea unor serii de conferințe-recital. Se dorește conștientizarea importanței valorilor culturale și muzicale în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România și Diaspora. Se urmărește creșterea interesului pentru muzică în actul de închinare și formarea din punct de vedere intelectual-cultural a membrilor și simpatizanților bisericii și deschiderea spre o înțelegere holistică a importanței muzicii în cadrul serviciilor religioase. Proiectul va fi popularizat în școli, biserici, mediul online.

Dezvoltare bază materială, Școala Excelsis (proiect educațional)

Școala Gimnazială „Excelsis” și-a deschis porțile în septembrie 2015 pentru 22 elevi din ciclul primar și clasa a V-a, după mai mulți ani de planuri și pregătire din partea comunității adventiste din municipiul Ploiești. Încă de la început, proiectul s-a bucurat de susținere entuziastă din partea părinților, în fiecare an dublându-și numărul de elevi și ajungând, în septembrie 2020, la 118 elevi și preșcolari înscriși în toate clasele (de la grădiniță până la clasa a VIII-a). Școala este autorizată ARACIP – în luna octombrie 2020 școala a primit vizita de acreditare ARACIP pentru nivelurile preșcolar și gimnazial, urmând ca în luna noiembrie să primească vizita ARACIP pentru nivelul primar.

Școala este condusă de o echipă tânără, entuziastă, dinamică, ce coordonează o echipă de profesori cu experiență și pasiune pentru educația de calitate. De serviciile școlii beneficiază elevi din zonele limitrofe ale municipiului Ploiești care fac o naveta de până la 80 km zilnic.

Noua clădire a școlii este aproape finalizată, fiind necesare în continuare lucrări de amenajare a spațiilor de joacă și a terenului de sport, precum și utilarea sălilor de clasă cu mobilierul și echipamentele școlare electronice specifice.

 

Extinderea Liceului Teoretic Dr Lind (proiect educațional)

Această şcoală îşi are începutul în anul 2001, când a primit autorizaţia de funcţionare din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, pentru ciclul primar. Ea  s-a înfiinţat ca urmare a efortului realizat de Centrul de Sănătate şi Medicină Preventivă Herghelia de a asigura un învăţământ de calitate care să contribuie la o dezvoltare echilibrată a copiilor din această zonă rurală. Acest efort a fost apreciat în mod deosebit de o familie de pacienţi din SUA, veniți la tratament – Dr. Andrew şi Edith Lind. Dat fiind debutul modest al şcolii şi accesul oarecum anevoios, mai ales pe timp de iarnă, dânşii au hotărât să sponsorizeze construcţia unei şcoli tot în această zonă rurală, dar cu o locaţie care să asigure un acces uşor precum şi posibilităţi de dezvoltare. Școala are un impact pozitiv in societate având elevi de la mai multe confesiuni religioase. Părinți aleg această școală pentru atmosfera liniștită, siguranța copiilor, si învățăturile creștine de care au parte aici.

În anul şcolar actual avem 169  elevi de la grădiniță până la clasa a 12-a. Avem 22 de clase, din care 8 la secția maghiara. Liceul are profil real, specializarea științe ale naturii.

Realizările de anul acesta (2020) sunt – amenajarea a 2 săli clase, teren de fitness afară, renovarea scărilor exterioare,  dotarea claselor pentru păstrarea distanțării. De asemenea, anul acesta am avut 2 vizite din partea ARACIP-ului, în luna iunie în vederea autorizării nivelului gimnazial maghiar și în luna octombrie în vederea acreditarii grădiniței. Datorită numărului mare de elevi se impune construirea a încă trei săli de clasă în campusul școlii.

 

Emisiunea Lumea Copiilor la Speranța Tv (proiect educațional)

Lumea copiilor este o emisiune despre profesii și meserii destinată atât copiilor cu vârsta cuprinsă între 8 ani și 12 ani, cât și părinților lor. Prin ea se dorește  prezentarea a cât mai multor profesii pentru a contribui la educația în ceea ce privește orientarea profesională a copiilor și o potențială reorientare a celor care încă își caută vocația.

La fiecare emisiune este invitat, în platou sau pe teren, un profesionist din domeniul său, un om pasionat și priceput în lucrul său. Prin întrebări, experimente, jocuri și activități descoperim ce implică o anumită profesie (meserie) atât la nivelul cunoștințelor, achizițiilor, cât și al calităților personale și al abilităților necesare. De asemenea, descoperim care sunt avantajele și dezavantajele fiecărei profesii. La final, învățăm o lecție valoroasă din acea profesie, potrivită oricărui copil aflat în plină dezvoltare, ca persoană.

Dintre profesiile explorate până acum enumerăm: polițist, avocat, judecător, profesor, chimist, ofițer OPC, pompier, fizician, programator, bucătar, designer, kinetoterapeut, tâmplar, cartograf, audiolog, muzician (solist, dirijor), atlet, malacolog, inginer constructor drumuri și poduri, ofițer electro-mecanic (navă), editor, meteorolog, medic, astronom, artist plastic, economist, ghid montan, salvamont, cofetar etc.

Este nevoie de fonduri pentru a continua producerea emisiunii.

http://www.sperantatv.ro/web/category/arhiva/lumea-copiilor/

 

Centrul de Sănătate Codlea (proiect medical)

Proiectul a evoluat frumos de-a lungul timpului, din 2015, de când a început și este  foarte aproape de finalizare. Capacitatea sa este de 33 de camera cu 66 de pacienți.La sfârșitul anului 2020 sunt aproape încheiate lucrările la trei nivele ale clădirii principale, urmând ca ultimul nivel – mansarda, împreună cu capela să fie finalizate într-o etapă viitoare.

Pana la finalizarea lucrarilor mai sunt cateva lucrări cu costuri mai consistente (stația de epurare, centrala termică, canalul termic de la centrală la sanatoriu, amenajarea exterioară, dotarea cu mobilier interior, etc.)

Centrul așteaptă susținerea celor care iubesc și cred în lucrarea medicală, pentru a începe misiunea pentru care a fost creat – aceea de a ajuta la vindecarea oamenilor în suferință.