Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș

Fundația pentru Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș a apărut din dorința Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, a Asociației pentru Suport și Inițiativă (ASI) România și a unui grup de medici adventiști de a împlini un vis așteptat de mulți ani – primul spital adventist din România. Misiunea noastră este să continuăm misiunea lui Isus Hristos de educare și vindecare a oamenilor. Viziunea noastră este să aplicăm principiile unei medicine moderne, complexe și integrate, care vizează toate componentele ființei umane aflate în suferință: minte, corp și spirit. Spitalul Oncologic Tîrgu Mureș va oferi pacienților, cu profesionalism, servicii medicale personalizate, înalt calificate, definite prin excelență și bazate pe dovezi.

Valorile noastre pe care dorim să le implementăm în instituția aceasta de sănătate:

Excelenţă – tratamente sigure, eficiente și adaptate fiecărui pacient.

Compasiune – reflectarea dragostei lui Dumnezeu prin grijă, respect și empatie pentru oameni.

Credinţă – manifestarea vizibilă a încrederii în Dumnezeu.

Accesibilitate – asigurarea de servicii medicale de cea mai bună calitate pentru orice persoană, indiferent de starea socială, etnie sau religie.

Integritate – adoptarea unor principii de conduită personală și profesională ancorate în valorile creștine.

Unitate – colaborare interdisciplinară centrată pe pacient.

Echilibru – promovarea unui stil de viață armonios care abordează ființa umană ca întreg.

În prezent se  lucrează la documentația pentru autorizație.