Grădinița Micii Valdenzi

Grădinița Micii Valdenzi, București este prima gradinită adventistă din România – cu un istoric de 25 de ani. Are două grupe cu un total de 21 de copii.

Sumele din sponsorizare (2017,2018) au fost constituite într-un fond pentru construcții – investit parțial în dezvoltarea și dotarea spațiilor existente, o altă parte  fiind pastrată în vederea întocmirii documentației necesare unei dezvoltări mai ample a spațiilor în care își desfășoară activitatea și un fond pentru cheltuieli de întreținere și personal.