Ediție Specială, emisiune STV (proiect evanghelistic)

Ediția Specială transmisă în fiecare joi de la 20.00-22.00 la Speranța Tv, este o emisiune cu un format tip dezbatere interconfesională sau interreligioasă, care își propune să abordeze teme teologice, de actualitate și de interes general. Scopul acestei emisiuni este acela de a prezenta adevăruri ale Scripturii într-o manieră elegantă, distinsă, elevată și racordată la problematici actuale, astfel încât Scriptura să nu pară o carte pentru vremuri de mult apuse, ci să-și găsească relevanța în contemporaneitate. Emisiunea are scopul de a aduce Scriptura mai aproape de omul modern, de a oferi un prilej de introspecție personală, de reflecție față de adevărurile revelate de către Dumnezeu, prin Cuvântul Său – valid și relevant pentru toate etapele istorice ale omenirii – și nu în ultimul rând, de a oferi o speranță oamenilor prin perspectiva veșnică pe care Dumnezeu o are de oferit tuturor oamenilor, perspectivă de care toți trebuie să fim conștienți.

Emisiunea impresionează prin echilibrul și decența discuțiilor dintre invitați, maniera elegantă, atractivă și documentată în care moderatorul coordonează dezbaterea, diversitatea argumentelor prezentate, varietatea tematicilor supuse dezbaterii și analizei, originalitatea abordării, ambientul plăcut și prietenos. Invitații – care aparțin diferitelor confesiuni religioase – sunt persoane publice, extrem de apreciate în mediile denominaționale la care aparțin – și nu numai, având importante contribuții în literatură, artă, etică, drept, media, teologie ș.a. Acest proiect interconfesional este unic în Europa, în contextul în care formatul emisiunii presupune un dialog interconfesional, transmis în direct.

Acest proiect a fost propus de către d-na prof. Maria Pascu, bun cunoscător al Scripturii și al doctrinei Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, care se ocupă de documentație, materialele prezentate și invitați începând cu anul 2015 și până în prezent, realizând producția acestui demers media timp de trei ani (2015-2018) în regim de voluntariat. Emisiunea se bucură de multă apreciere din partea publicului, reacțiile din partea publicului neadventist fiind foarte numeroase, primindu-se de-a lungul timpului multe e-mailuri de recunoștință din partea multor membri aparținând bisericilor tradiționale, care au cunoscut Scriptura prin intermediul acestei emisiuni.

Fondurile sunt necesare pentru producerea acestei emisiuni.

http://www.sperantatv.ro/web/category/arhiva/editie-speciala/