Centrul care schimbă vieți – proiect educațional

Centrul de zi Șansa TA, din Dâmbovița, este un serviciu specializat, care oferă asistenţă şi suport  pentru copiii aflaţi în dificultate, şi familiile acestora. Se ocupă de prevenția delicvenței juvenile, violenței școlare, violenței domestice, precum și integrare socială, cursuri și consiliere pentru părinți pe diverse teme, și reorientare profesională. Centrul funcţionează fără întrerupere din luna noiembrie a anului 2019,și oferă sprijin pentru aproape 50 de copii defavorizați, cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani.