Grădinița Priki

Grădinița Priki, București funcționează din 2008 și a debutat cu aproximativ 15 copii, pe trei grupe, atingând capacitatea maximă în anii 2011 – 2013, cu o medie de 30 de copii. Sponsorizarea  ASI (2015) a ajutat la achiziționarea materialelor didactice necesare procesului de învățământ și la  amenajarea unui spațiu de joacă în aer liber pentru copii.

Grădinița Micii Valdenzi

Grădinița Micii Valdenzi, București este prima gradinită adventistă din România – cu un istoric de 25 de ani. Are două grupe cu un total de 21 de copii.

Sumele din sponsorizare (2017,2018) au fost constituite într-un fond pentru construcții – investit parțial în dezvoltarea și dotarea spațiilor existente, o altă parte  fiind pastrată în vederea întocmirii documentației necesare unei dezvoltări mai ample a spațiilor în care își desfășoară activitatea și un fond pentru cheltuieli de întreținere și personal.

Grădinița Elisei

Grădinița Elisei, Piatra Neamț și-a deschis porțile în anul 2016 cu doar 5 copii. Anul acesta (2019) frecventează  28 de copii repartizați în două grupe, una din ele cu program prelungit. Sponsorizarea ASI (2014 -2016) a fost folosită pentru construcția încăpătoare și modernă în care funcționează grădinița. Aceasta are planul de a demara, începând cu anul 2020, și o școală primară.

Școala Speranța

Școala Speranța din Macea, Arad funcționează din anul 2011. În prezent are două niveluri de învățământ,  nivel prescolar cu 2 grupe (20 de copii) și nivel primar cu 4 clase (23 de copii). Școala a obținut acreditarea Ministerului Educatiei Nationale  pentru ambele niveluri de învațământ și  Certificatul European de Calitate în cadrul Proiectului ,,Winter holidays in my country”, organizat pe platforma eTwinning.

Sponsorizările primite de la ASI (2008, 2010, 2011,) au fost integral folosite pentru construcția scolii. Anul acesta (2019) este în curs de finanțare pentru achitarea taxei de acreditare.

Școala Gimnazială Soli Deo Gloria

Școala Gimnazială Soli Deo Gloria de la Vaideiu, Mureș funcționează din  anul 2012 cu 3 grupe de grădiniță, 5 clase primare și 4 clase gimnaziale, în total 86 de elevi. Sunt elevi din medii defavorizate care sunt ajutați și cu masa de prânz, tot de la școală. Aceasta a fost sponsorizată pentru transportul elevilor, materiale didactice, consumabile și sunt în curs de finanțare pentru taxa de acreditare (2004-2007, 2015, 2019).

Școala Wilhelm Moldovan

Școala Wilhelm Moldovan din Constanța și-a desfășurat activitatea până acum în spațiile Bisericii Adventiste, cu 65 de elevi. Noua construcție a fost lansată în toamna anului 2014 și se dorește a fi finalizată până la sfârșitul anului 2019. Aceasta va pune la dispoziția elevilor 3 săli de grădiniță și un dormitor, 10 săli de clasă și 3 laboratoare, o bibliotecă și o sală de lectură, o sală de sport, o sală de festivități, o bucătărie cu sală de mese și alte anexe. Școala va putea găzdui zilnic în jur de 200 de copii. Sponsorizările ASI (2013, 2015 -2018) au fost folosite la ridicarea și finisarea noi construcții.

Școala Gimnazială Omega

Școala Gimnazială Omega din Tîrgu Mureș și-a început activitatea încă din  anul 1997 cu grădinița cu predare bilingvă română-engleză, respectiv maghiară-engleză și din 2002 cu școală. În prezent sunt 301 copii repartizați în 15 clase/grupe. În ultimii șapte ani școala s-a evidențiat prin rezultate foarte bune la evaluările naționale, concursuri naționale și internaționale. Doi dintre absolvenții de la Omega au fost admiși la universități de prestigiu din străinătate – Universitatea Yale din SUA și Universitatea Oxford din Anglia.

Cu ajutorul ASI România (1998, 2001-2003, 2005, 2007-2010, 2013-2015, 2017, 2018) s-a reușit dezvoltarea bazei materiale conform standardelor impuse de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.  Dotările au fost pe măsură: laboratorul de informatică, laboratorul de biologie, laboratorul de fizică-chimie, sala de sport. S-au modernizat 4 clase și 4 grupe de grădiniță și s-au realizat diverse lucrări de reabilitare pentru îmbunătățirea infrastructurii clădirii.

Liceul teoretic Dr Lind

Liceul teoretic Dr Lind din Câmpenița, Mureș funcționează din anul 2001 și are în prezent 176 de elevi înscriși în secțiile română și maghiară. Există 2 grupe de grădiniță, 8 clase primare, 4 clase pentru ciclul gimnazial și 4 clase de liceu, specializarea științele naturii.  A fost sponsorizat (2007,2018,2019) pentru dotările claselor, dezvoltarea planului de agricultură (construirea de solarii) și amenajarea unui mic parc de joacă în aer liber.

Liceul Teoretic Mihai Ionescu

Liceul Teoretic Mihai Ionescu funcționează din anul 1999 când a început cu o clasă I de 10 elevi în cadrul Bisericii Labirint din București. In anul 2004 școala s-a mutat într-o clădire închiriată ca să poată școlariza 200 de elevi. Cu trecerea timpului școala a câștigat recunoaștere în capitală prin rezultatele școlare bune și foarte bune ale elevilor care dau promovabilitate 100% și prin conduita acestora în liceele de top în care au ajuns. Școala a devenit liceu în anul 2011, cu ocazia acreditării celorlalte niveluri, însă din cauza lipsei de spațiu a școlarizat o singură promoție. Anul acesta (2019) școala împlinește 20 de ani de existență, funcționează în două locații apropiate care sunt închiriate și are 384 preșcolari și elevi, distribuiți în 3 grupe de grădiniță, 11 clase primare și 7 clase gimnaziale. Se păstrează încă denumirea de liceu în așteptarea extinderii spațiilor de învățământ care i-ar permite reluarea acestui nivel (există liste de elevi care așteaptă să fie primiți).

Sponsorizările ASI (2000-2010, 2012, 2015,2016) s-au folosit pentru  consolidarea, extinderea și finisarea spațiilor închiriate, achiziționarea de mobilier clasă, pavarea curții, dotarea cabinetului info-media,  a laboratorului de biologie, construirea unei  scări de incendiu și achiziționarea  ferestrelor  termopan – lemn triplu stratificat. Ulterior s-au plătit taxele de acreditare și s-a constituit o rezervă pentru construcția sau achiziția unei cladiri noi.

Liceul Teologic Adventist Craiova

Liceul Teologic Adventist Craiova funcționează din anul 1993. În prezent liceul are 414  elevi organizați în 2 grupe de grădiniță, 5 clase de învățământ primar, 4 clase de învățământ gimnazial și 8 clase de liceu. Are un procent mare de promovabilitate la examenele naționale (95 %),  absolvenții lui fiind admiși la universități prestigioase din țară și din străinătate,  foști absolvenți  fiind încadrați în funcții importante ale societății. Sponsorizările ASI (2001,2006, 2013,2015) au fost folosite pentru proiectul Adoptă un bătrân (un parteneriat între liceu și un azil de seniori în cadrul căruia au fost împărțite cadouri și alimente și au fost susținute mai multe programe), achiziționarea unui microbuz pentru transportul elevilor și acoperirea cheltuielilor de transport pentru copiii adventiști și neadventiști situați în localități limitrofe din zone defavorizate.