ASEF – Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie

ASEF – Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie (2003-2006) este organizată la nivel național și desfășoară activități în parteneriat cu Institutul de Sănătate Publică, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Agenția Națională Antidrog și Direcțiile de Sănătate Publică Județene. Activitățile desfășurate de ASEF au ca scop îmbunătățirea sănătății populației prin informare și educarea cu privire la un stil de viață sănătos, dar și combaterea activă a comportamentelor dăunătoare sănătății – alcoolism, tabagism, consum de droguri – și asistarea celor care vor să renunțe. În scopul acesta ASEF organizează seminarii, cursuri, conferințe și dezbateri publice, expoziții culinare, oferă consiliere medicală și psihologică pentru persoane defavorizate, consultanță în domeniile premarital, planning familial, problemele vârstei a treia, acțiuni de strângere și distribuire de fonduri, înființarea și întreținerea unor cămine pentru copii orfani sau abandonați și pentru bătrâni. Sponsorizările oferite de ASI (2003-2006) s-au concretizat în cluburi de sănătate în mai multe locații din țară.