O revistă pentru fiecare – proiect social

Revista Împreună o primesc peste 3.600 de persoane cu dizabilități – 8 din cele 14 rubrici sunt scrise de acestea. De citit însă, o citesc mult mai multe: cei din casă, vecinii, prietenii, rudele, poștașii, chiar și directorul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, care o apreciază foarte mult. Revista se tipărește în 2.680 de exemplare tipărite + 939 în format electronic și se distribuie gratuit.